Absolwenci

 

absolwenci

2002-2012

Menu strony
Aktualności
Galeria zdjęć
Do pobrania
Dane szkoły
Kontakt
O szkole
Statut i inne dokumenty
Podręczniki
Tygodniowy rozkład zajęć
Kalendarz roku szkolnego
Prace uczniów
Projekty edukacyjne
Spotkania z rodzicami
Zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele
Historia
Absolwenci
Ubezpieczenie uczniów
Duplikaty dokumentów
Inspektor Ochrony Danych
Wynajem pomieszczeń
Zamówienia publiczne (oferty)
Rok dla Niepodległej

Logo biblioteki

Historia

 

Podpisanie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego zapoczątkowało cały cykl zadań wdrażających reformę ustroju szkolnego. Główne założenia reformy dotyczyły tworzenia i funkcjonowania sześcioletnich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy zmiany dotyczące szkół podstawowych i gimnazjów miały wejść w życie od 1 września 1999 r.

18 lutego 1999 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie odbyło się zebranie rodziców i nauczycieli z udziałem władz miasta z Burmistrzem Leszkiem Struzińskim na czele. W trakcie spotkania postulowano powolne wygaszanie Szkoły Podstawowej Nr 1 z równoległym tworzeniem w jej miejscu Gimnazjum Nr 1. W efekcie podjętych działań, 12 marca 1999 r. Rada Miejska w Działdowie podjęła historyczną uchwałę o założeniu z dniem 1 września 1999 r. Gimnazjum Nr 1 na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie oraz nadaniu nowej szkole Statutu (Uchwala Nr IV/30/99).

W przededniu historycznego rozpoczęcia roku szkolnego została odprawiona uroczysta Msza Św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji nauczycieli, uczniów i rodziców Gimnazjum Nr 1 w Działdowie. W trakcie uroczystości liturgicznych ks. proboszcz Henryk Jędrzyński poświęcił krzyż przyniesiony przez młodzież, który został zawieszony w jednej z szkolnych pracowni. Właściwa inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum Nr 1 w Działdowie odbyła się 1 września 1999 r. o godz. 8.30. Naukę w nowej szkole rozpoczęło ogółem 164 uczniów, w tym dziewcząt 93, chłopców 71. Obok mieszkańców Działdowa w szkole naukę rozpoczęli uczniowie dojeżdżający i dochodzący z Księżego Dworu (1), Rudolfowa (1), Kisin (3), Mansfeld (3), Gralewa (2) i Żabin (1). Pierwszą Radę Pedagogiczną tworzyło 22 nauczycieli, z czego tylko 9 pełnozatrudnionych. Z pierwszego składu nauczycielskiego do dnia dzisiejszego pracuje jedynie 8 osób.


Dane szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Króla Władysława Jagiełły

13-200 Działdowo

ul. Jagiełły 33

tel./fax 23/ 697-20-58

 

Więcej>>>

Losowo zdjęcie


Biblioteka

Logo biblioteki

Polecamy

Logo SPZ

Wiadomości działają w oparciu o system CMS Webman
Generowanie strony [s]: 0.0330