Absolwenci

 

absolwenci

2002-2012

Menu strony
Aktualności
Galeria zdjęć
Do pobrania
Dane szkoły
Kontakt
O szkole
Statut i inne dokumenty
Podręczniki
Tygodniowy rozkład zajęć
Kalendarz roku szkolnego
Prace uczniów
Projekty edukacyjne
Spotkania z rodzicami
Zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele
Historia
Absolwenci
Ubezpieczenie uczniów
Duplikaty dokumentów
Inspektor Ochrony Danych
Wynajem pomieszczeń
Zamówienia publiczne (oferty)
Rok dla Niepodległej

Logo biblioteki

Duplikaty dokumentów

Uwaga!!!!


Od 01.01.2017r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia Gimnazjum  lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

9,00 zł - duplikat legitymacji szkolnej

26,00 zł - duplikatu świadectwa 

Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia Gimnazjum i legitymacji szkolnych należy wnosić na rachunek bankowy:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Króla Władysława Jagiełły

ul. Władysława Jagiełły 33

13-200 Działdowo

PKO BP SA Działdowo 16 1020 3541 0000 5102 0270 2652 

 

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły (druk podania o duplikat legitymacji szkolnej można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły). 

Do podania należy załączyć:

- dowód wpłaty

- aktualne zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej)

- zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)

 

Uwaga!

Opłatę za duplikat świadectwa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie należy uiścić po wcześniejszym uzgodnieniu w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Osoba zainteresowana powinna złożyć  stosowne podanie do sekretariatu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w  Działdowie skierowane do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw , dyplomów  państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U.. nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

 

DRUK PODANIA


Dane szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Króla Władysława Jagiełły

13-200 Działdowo

ul. Jagiełły 33

tel./fax 23/ 697-20-58

 

Więcej>>>

Losowo zdjęcie


Biblioteka

Logo biblioteki

Polecamy

Logo SPZ

Wiadomości działają w oparciu o system CMS Webman
Generowanie strony [s]: 0.0247