Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły

Absolwenci

 

absolwenci

2002-2012

Menu strony
Aktualności
Galeria zdjęć
Do pobrania
Dane szkoły
Kontakt
O szkole
Statut i inne dokumenty
Podręczniki
Tygodniowy rozkład zajęć
Kalendarz roku szkolnego
Prace uczniów
Projekty edukacyjne
Spotkania z rodzicami
Zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele
Historia
Absolwenci
Ubezpieczenie uczniów
Duplikaty dokumentów
Wynajem pomieszczeń
Zamówienia publiczne (oferty)
Rok dla Niepodległej

Logo biblioteki

Duplikaty dokumentów

Uwaga!!!!


Od 01.01.2017r. obowiązują nowe zasady związane z wydawaniem duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia Gimnazjum  lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

9,00 zł - duplikat legitymacji szkolnej

26,00 zł - duplikatu świadectwa 

Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia Gimnazjum i legitymacji szkolnych należy wnosić na rachunek bankowy:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Króla Władysława Jagiełły

ul. Władysława Jagiełły 33

13-200 Działdowo

PKO BP SA Działdowo 16 1020 3541 0000 5102 0270 2652 

 

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły (druk podania o duplikat legitymacji szkolnej można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły). 

Do podania należy załączyć:

- dowód wpłaty

- aktualne zdjęcie (w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej)

- zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu)

 

Uwaga!

Opłatę za duplikat świadectwa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie należy uiścić po wcześniejszym uzgodnieniu w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Osoba zainteresowana powinna złożyć  stosowne podanie do sekretariatu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w  Działdowie skierowane do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw , dyplomów  państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U.. nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

 

DRUK PODANIA


Dane szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Króla Władysława Jagiełły

13-200 Działdowo

ul. Jagiełły 33

tel./fax 23/ 697-20-58

 

Więcej>>>

Losowo zdjęcie


Biblioteka

Logo biblioteki

Polecamy

Logo SPZ

Wiadomości działają w oparciu o system CMS Webman
Generowanie strony [s]: 0.0142